四川省・峨眉山・報国寺

By LIU Yuhong (e-Tour), IKEUCHI Kazuko、SHINTAKU Setsuko,SHIMIZU Rieko & Sinly AOKI