四川省・四姑娘山(スークーニャン)

By LIU Yuhong (e-Tour), IKEUCHI Kazuko、SHINTAKU Setsuko,SHIMIZU Rieko & Sinly AOKI