大足・北山石刻

By LIU Yuhong (e-Tour), IKEUCHI Kazuko、SHINTAKU Setsuko,SHIMIZU Rieko & Sinly AOKI