初夏のディジョン Dijon

By Kireco Group (Shintaku Setsuko, Shimizu Masakatsu, Shimizu Rieko, SERA Keiko)