エギスハイム・アルザスの美しき小さな街 Eguisheim

Kireco Team (SHINTAKU Setsuko, SHIMIZU Masakatsu, SHIMIZU Rieko, SERA Keiko)